วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

เราคือ คนพุทธ


พวกเราก็แค่เป็นชาวพุทธ. เฉยๆ 

เราไม่เคยต้องการคำต่อท้าย ความเป็นพุทธของพวกเรา ว่า แท้ ว่าเทียม ว่าอะไร ทั้งสิ้น เราเพียงรู้ว่า พวกเราเป็นชาวพุทธ มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ที่สร้างชาติ รักษาพระศาสนามาถึงพวกเรา

เราก็แค่ มาศึกษา พระไตรปิฏก ก็คัมภีร์ที่ทุกฝ่ายอ้างกันนั่นแหละ
เราก็แค่ ทำทานจริงๆจังๆ
เราก็แค่  รักษาศีลจริงๆจังๆ
เราก็แค่  ทำสมาธิเจริญภาวนา จริงๆจังๆ

เรื่องที่เขียนในพระไตรปิฏก เราก็พิสูจน์ ไปตามนั้น ด้วยกาย ใจ ของเรา 
แล้วเราก็เกิดศรัทธา เชื่อในประสบการณ์ ต่างๆ ที่เราพบแล้ว พบอีก จนเชื่อมั่นว่า สิ่งต่างๆ ที่มีมาในพระไตรปิฏกนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง นรก สวรรค์ ภพภูมิ ต่างๆ 

เป็นจริงไม่ใช่ เพียงแค่เป็นตัวอย่างประกอบลอยๆ  
ก็เราเชื่อแบบนี้ จากประสบการณ์ของพวกเรา 

แล้วมันผิดตรงไหน


เราแม้ไม่ได้ชื่อ พุทธ. และไม่มีคำต่อท้าย ว่า แท้ หรือเทียม
แต่เราก็รู้ว่า เราเป็นพุทธ ที่มุ่งมั่นจะเดินตามทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งปวง พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ที่สร้างบารมีทั้งสามสิบทัศ 

ความเป็นพุทธในตัวเรา มันไม่ใช่แค่คำพูด แต่มันเป็นชีวิต เลือดเนื้อ จิตใจ ตัวตน วิญญาณ ของเรา  

ตลอดหลายต่อหลายปี โลกที่วุ่นวายนี้ การบ้านการเมือง มีผลต่อการสร้างบารมีของพวกเรา เราช่วยกันหยุดยับยั้งเรื่องอบายมุข เพราะหวังว่าคนรุ่นต่อไปของพวกเราจะได้มาถึงวัดก่อนจะไปถึงร้านเหล้า แหล่งมั่วสุม ยาเสพติด

เราเห็นพระพุทธศาสนาที่เรารัก ศรัทธา ถูกย่ำยี ทางภาคใต้ เราอยู่ไกล ก็ส่งอาหารแห้ง ปัจจัย ไทยธรรม ลงไปให้กำลังใจ ตลอดทุกเดือน เป็นเวลา12 ปี ต่อเนื่องกัน

เราเห็นเด็ก เยาวชน กำลังเดินหลงไปในโลกแห่งความโสมม สกปรก ที่ผู้ใหญ่ผู้เห็นแก่ตัว หลอกล่อ ด้วยอบายมุข เพื่อความโลภ ปรนเปรอตัวเอง เราก็ทุ่มเท ทั้งเงินทอง กำลังไปชี้ผิดชี้ถูกให้แก่ เยาวชน ฝึกฝนให้เค้ารู้ดีชั่ว จะได้ดูแลตัวเองได้ ยามที่ห่างจากอกพ่อแม่

เราเห็นวัดใหญ่ๆ ในเมืองหลวง วัดเล็กๆ ในต่างจังหวัด  พระ เณร แทบจะหมดวัด เหลือแต่สิ่งก่อสร้างที่บรรพบุรุษเราทิ้งไว้ เราก็ช่วยกันสร้างศาสนทายาท บวชพระทีละหมื่น ทีละแสน เหลืออยู่เท่าไหร่ ก็ส่งไปอยู่ในวัดร้าง ทำจนกลายเป็นวัดรุ่งขึ้นมา

พร้อมกันกับการเผยแผ่ศาสนพุทธ ให้ไปสู่ชาวโลก ทุกทวีป ให้ชาวโลกผู้ห่างไกล ได้รู้จักกับการปฏิบัติ ของชาวพุทธ 


แต่เราไม่เคยสนใจว่าใครจะใส่ร้ายว่าร้ายเรา
แต่เราไม่เคยมาแก้ตัว แก้ต่างในคำเท็จเหล่านั้น
แต่เราไม่ได้เจ็บได้ปวดอะไรกับคำด่า ภาพตัดต่อ ความโง่เขลาเบาปัญญาของคนเหล่านี้

เราเห็นเป็นแค่ โลกธรรม มีสรรเสริญ ก็มีนินทา มียศ ก็มีเสื่อมยศ. ก็ปกติ ไม่แปลกอะไร


เพราะเรายึดหลักว่า เรื่องส่วนตัว ให้วางอุเบกขาแต่เรื่องพระศาสนา ต้องเอาอุเบกขาวาง 

 คือไม่ต้องไปอะไรกับเรื่องส่วนตัว มันมากนัก เดี๋ยวคนด่ามันเบื่อมันก็ไปด่าคนอื่นต่อ

แต่ถ้ามีใครจะทำลาย ทำร้าย พระพุทธศาสนาแล้ว เราก็เอาความนิ่งเฉยเหล่านั้น วางไว้ก่อน
เราจะรักษาพระศาสนาด้วย ลมหายใจ ด้วยกำลังกายของเรา

แม้ชีวิตนี้ เราก็ยกให้พระศาสนาได้ ใครจะมาทำลาย ทำร้าย พระศาสนาไม่ได้
อ้างกฏหมายที่คนมีกิเลส เขียนขึ้น มาทับ ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ ที่พระเราใช้ปฏิบัติกันมายาวนาน แม้พระมหากษัตริย์ในอดีตก็รับเอาสิ่งเหล่านี้ไว้ จนมาถึงรุ่นเรา


แต่มาถึงยุคนี้ กลับมีกฏหมายเขียนขึ้นมาเพื่อทำลายพระศาสนาโดยตรง 
กดขี่ข่มเหง พระสงฆ์องค์เจ้า  ต้องการศาสนสมบัติ ลาภสักการะ 
กฏหมายแบบนี้เราจะรับได้เช่นไร 
เราก็คงเป็นคนดื้อของสังคม แต่นี่มันคือ ความถูกต้อง

เราแค่อยู่บนความถูกต้อง ที่เป็นจริง ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจใคร 
เราก็แค่อยู่บนความถูกต้อง ที่บรรพบุรุษเรารุ่นแล้วรุ่นเราเอาชีวิต เลือดเนื้อรักษามาให้
เราก็แค่ อยู่บนความถูกต้อง ที่เราจะทำเพื่อให้เป็นตัวอย่างไว้แก่ลูกๆ หลานๆ เราว่า

รุ่นเรานี้ แม้ตาย เราก็ไม่ทิ้งธรรม ไม่ทิ้งความถูกต้องยุติธรรม
ใครจะใช้อำนาจอะไร มาบังคับเรา แต่ไม่ถูกต้องซะแล้ว ก็อย่าหวังมาบังคับเราเลย

แม้ตายเราก็ไม่หวั่นอะไรนัก


ขอให้คนที่จะมาทำลายพวกเรา ทำร้ายพวกเรา แม้จะทำให้ตายหมดยกวัด ก็ตาม 
เราก็ขอแผ่ส่วนบุญที่เราทำมาแล้ว แผ่เมตตา ให้ถึงกับเขาเหล่านั้น 
อย่าให้กรรมอันชั่วช้านี้ ที่เค้าทำกับเราส่งผล ให้เป็นอโหสิกรรม 
ขอให้เขาเหล่านั้น มีความสุข
ขอให้เขาเหล่านั้นพ้นทุกข์ทั้งปวง

ไม่ขอจองเวร จองกรรมกัน 
หากในสังสารวัฏนี้ได้เจอะเจอกันที่ไหน ก็ขอความปรารถนาดีนี้ จงเกิดกับเขาเหล่านั้นทุกชาติไป


ขอพระพุทธศาสนาจงยืนยงคงอยู่คู่โลก ตราบกัลปาวสาน 
ขอความถูกต้องความดี จงอยู่คู่โลกนี้ 
ขอความคิดที่เบียดเบียน เอาเปรียบ อวิชชา จงสลายหายไปถึงที่มา

ขอพระพุทธ จงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
ขอพระธรรม จงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
ขอพระสงฆ์ จงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

วิ.8 มีนา 60


23 ความคิดเห็น:

 1. มนุษย์ไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริง แต่อาสวะกิเลสภายในใจมนุษย์ ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง คือ ศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์ ดังนั้น จึงต้องรบให้ถูกกับตัวจริง ด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลสร้างบุญบารมี ได้แก่ การทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา เป็นต้น : สงครามที่แท้จริง คือ บุญ VS บาป ฯ

  ตอบลบ
 2. สาธุๆๆ ค่ะ พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย สิ่งอิ่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

  ตอบลบ
 3. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ขอให้ทั้งท่านและเราหมดสิ้นเวรกรรมที่มีต่อกันเพียงเท่านี้ ขออโหสิกรรมและแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายในทุกๆกรรม สาธุๆๆ

  ตอบลบ

 4. หยุดใช้ ม. 44
  หยุดริดรอนสิทธิและเสรีภาพ
  ทำให้พระ และประชาชนเดือดร้อน
  เจ้าหน้าที่รัฐหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา
  เจ้าหน้าที่รัฐอย่ารังแกประชาชน
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องยุติธรรม
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องปราศจากอคติ
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องให้ความปลอดภัยกับประชาชน
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ลุแก่อำนาจ
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ใช้ความรุนแรง
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องมีสติ ไม่สร้างความเดือดร้อน
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องให้เกียรติคณะสงฆ์
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ก้าวก่ายงานคณะสงฆ์
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชน
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องให้ทุกคนได้พิสูจน์ความจริงจนถึงที่สุด อย่าใส่ร้าย หรือชี้นำแก่สังคม
  จะทำให้หมดความชอบธรรม
  ทุกคนต้องเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ
  ขอให้ ธรรม ชนะ อธรรม

  ตอบลบ
 5. กราบสาธุเจ้าค่ะ เราเป้นชาวพุทธที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอยขององค์พระศาสดา

  ตอบลบ
 6. คิดดี. พูดดี. ทำดี. ได้ดี. 🙏🙏🙏

  ตอบลบ
 7. คุณธรรมของผู้นำนั้นเรื่องใหญ่
  คุณธรรมสื่อถึงใจใช่เรื่องเล่น
  คุณธรรมสื่อดีชั่วตัวตนเป็น
  คุณธรรมช่วยชี้เด่นเห็นสันดาน
  คุณธรรมของผู้นำสำคัญยิ่ง
  คุณธรรมใช้อ้างอิงสิ่งเล่าขาน
  คุณธรรมจะมากน้อยอุดมการณ์
  คุณธรรมเป็นตำนานตลอดไป
  คุณธรรมของผู้นำช่วยสร้างชาติ
  คุณธรรมถ้าประมาทชาติล่มสลาย
  คุณธรรมจึงมีผลอย่างมากมาย
  คุณธรรมช่วยชาติได้ถ้าใช้เป็น...

  ตอบลบ
 8. คนทำดีต้องได้ดีไม่ต้องกลัว
  คนทำชั่วชอบทำชั่วมั่วจนบ้า
  คนทำดีมีความสุขสมอุรา
  คนชั่วช้าหาแต่ทุกข์อยู่ร่ำไป
  คนทำดีย่อมได้ดีมีอยู่ทั่ว
  คนทำชั่วย่อมได้ชั่วมั่วอยู่ได้
  คนทำดีมีความสุขสบายใจ
  คนชั่วช้าไม่ได้สุขตลอดกาล
  คนทำดีจึงได้ดีที่สุดชัวร์
  คนทำชั่วจึงได้ชั่วน่าสงสาร
  คนทำดีมีที่สุดคือนิพพาน
  คนชั่วมารอวสานสู่โลกันต์...

  ตอบลบ
 9. *ทำอะไรก็ผิดไปหมด*แปลกประหลาดไม่?วัดนี้สร้างถูกตามพระธรรมวินัยทุกอย่าง แต่เมื่อขบวนการทำลายพระพุทธศาสนาเริ่มขึ้น มุ่งโจมตีวัดใหญ่ ที่เป็นแนวหน้าในการเผยแผ่ เป็นกำลังสำคัญให้กับศาสนาพุทธ ก็ยิ่งมุ่งใส่ร้ายป้ายสีเจ้าอาวาสเป็นหลัก เพื่อให้ลูกศิษย์ทั่วโลกเสียขวัญ ให้คดีวัดกว่า300คดี ใครออกมาปกป้อง มาช่วยวัด แจ้งจับหมด แม้แต่อาคารก็สร้างผิด สร้างถนนขุดคูคลองผิดหมด ใครเอารถมาจอด

  -ใครเข้าวัดผิดหมด ทำยังกะตัวเองสร้างวัดเอง ทั้งที่ไม่เคยทำบุญสักบาท แต่กลั่นแกล้งพระเณร ญาติโยมผู้สร้างวัด เข้าออกวัดไม่ได้ ใครฝ่าฝืนผิดหมด นี่คือแผนคนพาลทำลายคนดี ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแผ่นดินไทย ช่างกล้าก่อบาปกรรมที่หนักหนาสาหัส แต่ชาววัดยอมไม่ได้ที่จะให้พระพุทธศาสนาสูญสิ้น เราจึงมีหลักวิชชาฝ่ายพระ เอาบุญสู้กับบาปฝ่ายมาร ที่เคยชนะมาแล้ว ตั้งแต่สมัยพุทธกาล&หลวงปู่วัดปากน้ำ พระผู้ปราบมารเอย.

  ตอบลบ
 10. ประชาธิปไตย=ประชาชนมีสิทธิ์
  เผด็จการ=ประชาชนอยู่ภายใต้อำนาจ ของผู้มีอำนาจที่ทำลายกฏหมาย

  ตอบลบ
 11. สาธุ นึกถึงหลวงปู่ด้วยใจใสๆ ด้วยบุญที่สวดธรรมจักรฯ และแผ่เมตตา ขอให้ผู้ที่ทำลายศาสนาพุทธกลับตัวกลับใจ กลับข้างมาพิทักษ์รักษา ถ้ากลับไม่ได้ก็ขอให้แพ้ภัยวิบากบาปของตนเองไป อย่าได้มาเบียดเบียนกันเลย ถ้าเทวดาต้องการส่วนบุญก็ขอให้คุ้มครองป้องกันพระสงฆ์ วัดพระธรรมกาย และสาธุชนผู้มาปกป้องพระพุทธศาสนา ให้คนพาลหนีไปให้ไกลๆๆ ไม่มาทำอันตรายอะไรได้อีก ให้สามารถนำข้าวปลาอาหารไปสนับสนุนได้โดยสะดวกง่ายดาย สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 12. เราเป็นคนพุทธด้วยกันอย่าทำร้ายกันเลย

  ตอบลบ
 13. ธรรมย่อมชนะอธรรม.. และมีแต่พระปราบมาร เพราะฉะนั้นดิถีเพ็ญนี้แล้ว สงครามครั้งสุดท้าย และเราจะชนะอย่างแน่นอน.!!!

  ตอบลบ
 14. การตัดสินว่าเป็นพุทธแท้ พุทธเทียม คนตัดสินมั่นใจหรือว่าตัวเองมีความรู้อย่างถูกต้อง
  บางทีถ้าคนตัดสินนี้ได้มาถึงจุดๆหนึ่งที่มันเป็นของแท้จริง อาจเกิดความละอาย
  ต่อสิ่งที่เคยกล่าวหาไว้ก็เป็นได้

  ตอบลบ
 15. ชาวพุทธจะมาทะเลาะกัน และแตกแยกความสามัคคีกันด้วยเรื่องไร้สาระ อย่างนี้หรือ??? เพราะนี่คือเป้าลวง !!! ส่วนเป้าจริง ก็คือ ขบวนการบ่อนทำลายล้างพระพุทธศาสนาให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย !!! ตื่นเถิดชาวพุทธ !!!

  ตอบลบ
 16. ใช่ค่ะ เห็นด้วยทุกประการ ขอกราบหัวใจของนักสู้เพื่อพระพุทธศาสนา ความถูกต้อง ความยุติธรรม ทุกท่าน กราบ กราบ กราบ จากใจจริง

  ตอบลบ
 17. เราเป็นชาวพุทธค่ะ ขอให้ยกเลิกม.44 หยุดรังแกพระ หยุดทำร้ายประชาชนเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 18. เราเป็นชาวพุทธค่ะ ขอให้ยกเลิกม.44 หยุดรังแกพระ หยุดทำร้ายประชาชนเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ9 มีนาคม 2560 09:53

  เราสงสัยว่าถ้าไม่มีเหตุมันจะมีผลได้ยังไง

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ9 มีนาคม 2560 10:11

  ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ ธรรมกายคือเรา(ตถาคต)
  ธรรมกาย แปลว่า กายอันเกิดจากธรรมคือโลกุตรธรรม พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญได้กล่าวถึงลักษณะของ “ธรรมกาย” ไว้ พอสรุปได้ว่า มีลักษณะคล้ายพระพุทธปฏิมากรแก้วใส เกตุดอกบัวตูม แต่ใสสว่างเย็นตาเย็นใจ หารัตนะใดเปรียบปานมิได้ ทรงไว้ซึ่งลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ ประทับนั่งขัดสมาธิ เป็นกายในกายที่ละเอียดที่สุดของมนุษย์ หรือสัตวโลกทั้งหลาย เป็นกายประเสริฐ กล่าวคือเป็นกายบริสุทธิ์เป็นธาตุล้วน ธรรมล้วน ไม่ประกอบด้วยตัณหาราคะใดๆ และเหนือจากการปรุงแต่งทั้งปวง ไม่ตกอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) เป็นกายที่เที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุปัจจัย เป็นตัวตนที่แท้จริง นอกจากนี้ ธรรมกาย ยังถือได้ว่าเป็นตัวพุทธศาสนาที่แท้ ไม่แบ่งแยกนิกาย ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ชาติและภาษา ผู้ที่ดำเนินตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ถูกส่วนเข้าก็จะเห็นได้เข้าถึงได้แน่นอน และจะได้ชื่อว่า เป็นพุทธบุตร พุทธธิดา เป็นพุทธศาสนิกชน และเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพราะอะไร ?
  เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ก็เสด็จอุบัติขึ้นด้วย พระธรรมกาย แล้วทรงเผยแผ่สั่งสอนชาวโลกจนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระสาวกผู้เป็นอริยะทั้งหลายก็ได้นำมาเผยแผ่สืบต่อกันมา ดังมีหลักฐานปรากฏเกี่ยวกับเรื่อง “ธรรมกาย” ทั้งในพระไตรปิฎก และคัมภีร์สำคัญๆ ในพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทของเราก็หลายแห่ง กล่าวคือ ในพระไตรปิฎก ๔ แห่ง ในอรรถกถา ๒๘ แห่ง ในฎีกา ๗ แห่ง และคัมภีร์นอกจากนี้มีวิสุทธิมรรคเป็นต้นอีกหลายแห่ง อีกทั้งของฝ่ายมหายานก็ปรากฏหลักฐาน “ธรรมกาย” เป็นอันมาก ซึ่งจะได้นำเสนอเป็นลำดับไป คำว่า “ธรรมกาย” ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก มีอยู่ ๔ แห่ง

  ตอบลบ
 21. ศาสนาพุทธคือศาสนาของชาวไทย!ทำไมไม่เห็นความสำคัญ! ปู่ย่าตายายของเรานั้นรักษามากับมือ

  ตอบลบ