วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ความสงบ หาได้ที่ไหน


อ่าน ช้า ช้า.....

ไร้เรื่องราวผ่านแผ้วในห้วงคิด.     
กำหนดจิตให้เป็นกรรมฐาน
ณ ที่ตั้งที่สถิตย์ของดวงมาลย์.       
หยุดในฐานที่เจ็ดกึ่งกลางกาย
ค่อยค่อย...เบาเบา....แผ่วแผ่ว.         
เกิดดวงแก้วใสสว่างมิคาดหมาย
กายบางเบาโปร่งโปร่งโล่งสบาย.   
ประคองไว้ใจเย็น...เย็น.. นิ่ง....ดิ่ง.....กลาง
                        
   วิ. 25 03 56. UA 907Y

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น