วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผ่านกาลเวลา


พระมหาเถร

พระภิกษุสงฆ์ เป็นแกนหลักในการรักษาพระศาสนาจากยุคที่ผ่านมา และก็คงต้องทำหน้าที่ในยุคปัจจุบัน และยุคหน้า โดยมีญาติโยมเป็นผู้สนับสนุน. ร่วมใจกันนำพาพระศาสนาข้ามยุคข้ามเวลาไป

ถ้าไม่ร่วมมือกัน ไม่ร่วมใจกัน มีแต่จะคอยจ้องจับผิดทำลายกันแล้ว ก็คงเหมือนกับ ต้นไม้ที่ราดด้วยน้ำกรดทุกวัน คงต้องเหี่ยวเฉาตายไปแน่นอน 

ดังนั้น ชาวพุทธทุกคน อย่าทำตัวเป็นน้ำกรดเสียเอง ร่วมมือกัน ช่วยกัน สร้างศรัทธาต่อพระรัตนตรัยกันให้ยิ่งๆ ขึ้นไป 

มาพิสูจน์สัจจธรรมที่นำไปสู่ความสุข ตามความเป็นจริง แล้วทิ้งสิ่งนี้ไว้เป็นมรดกให้กับอนุชนรุ่นต่อๆ ไป ด้วยกัน

วิ.13 กพ. 61


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น