วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ไม่ดีมา ก็ ดีไป


ภาพ. จากอินเตอร์เนท
ตอบแทนคมขวานด้วยกลิ่นหอม

คนชั่วๆ มันมาทำเรื่องชั่วๆ กับเรา

เราตอบแทนมันด้วยความชั่วยิ่งกว่า

หากแพ้ ก็มีตัวชั่วน้อยๆ เพิ่มมาอีกตัว

หากชนะ ก็มีตัวชั่วที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมาอีกเช่นกัน

ดังนั้น จงเอาความดีชนะความชั่ว ดุจไม้กฤษณา ตอบแทนคมขวานด้วยกลิ่นหอม เพราะที่สุดแล้ว จะมีคนดี เพิ่มในสังคมนี้ มีผลที่สุดเป็นความสุข ......​จริงไหม?
3 ความคิดเห็น:

 1. จงชนะความเลวด้วยความดี จงรักษาความดี
  ดุจเกลือรักษาความเค็ม

  ตอบลบ
 2. จงทําความดีเรื่อยๆไปสิ่งที่ไม่ดีจงอย่าทําเพิ่ม

  ตอบลบ
 3. จงทําความดีเรื่อยๆไปสิ่งที่ไม่ดีจงอย่าทําเพิ่ม

  ตอบลบ