วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รวมกันเถอะรวมกันเถอะ


ขอยืมคำภาษาอังกฤษมาใช้สักคำ แปลเอาความว่า
การเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่าง เพื่อ ทั้งหมด..


แม้มากผิกิ่งไม้         ผิวใครจะใคร่ลอง

มัดกำกระนั้นปอง               พลหักก็เต็ม

สามัคคีเภทคำฉันท์
ตั้งแต่สมัยโบราณกาลมา การที่จะทำลาย หรือยึดครอง บ้านเมืองใด องค์กรใดได้นั้น อย่างแรกที่ต้องทำก็คือ การที่ทำให้หมู่คณะนั้น องค์กรนั้น ประเทศนั้น ขาดความสามัคคี แตกกันเองก่อน แล้วค่อยเข้าปกครองได้


มีตัวอย่างตั้งแต่ในทุกสมัย แม้ในพระไตรปิฏก ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ ในเรื่องของวัสสการพราหมณ์ ที่เข้าไปทำให้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสามัคคีกันเหนียวแน่น ตีเท่าไรก็ไม่แตก ไปทำให้ระแวงระวัง กินแหนงแคลงใจกัน ในที่สุด ก็แตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ก็ถูกข้าศึกเข้ายึดครองไปได้ในที่สุดในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน หลายๆ ประเทศ ก็เช่นเดียวกัน คือ การถูกค่อยๆ ทำให้แตกความสามัคคี ให้แยกย่อย ออกไปเป็นเสี่ยงๆ แล้วศัตรู ก็เข้าปกครองได้ ก็มีมาให้เห็นทุกยุคสมัย


สมัยที่มีการล่าอาณานิคม ประเทศที่ล่า ก็ได้ใช้หลักการแบ่งแยกแล้วเข้าปกครอง เข้ายึดครองประเทศทางเอเซีย เกือบหมด


มา ณ วันนี้ ประเทศเราในทางการเมืองก็แตกแยก ประชาชนแบ่งฝักฝ่าย เกลียดแค่ชอบสีต่างกัน ก็น่าเป็นห่วงประเทศว่า จะมีใครแทรกแทรงเข้ามาล่าอาณานิคมในยุคนี้ไหม


แม้ในองค์กรคณะสงฆ์ไทย ก็ถูกทำให้แบ่งเป็นส่วนมานับร้อยปี แต่บุรพาจารย์ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยทำให้ประคองกันมาได้ แต่ถ้าเรามุ่งหวังความเจริญต่อไปอีกหลายพันปี วันนี้เราก็ควรมาดูว่า สิ่งที่เป็นอยู่ เป็นอย่างไร คณะผู้บริหาร สมาชิก คณะสงฆ์ทั้งหลาย จะทำอย่างไร เพื่อให้พระศาสนายืนยงไป


 การแตกแยก มีผลทำให้องค์กรล่มสลาย ถ้าเราทำกลับกัน เพื่อให้องค์กรยืนยง ก็คือ การรวมกันให้มั่นคง


ในยุคก่อนนั้น คณะสงฆ์ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน มีเพียงนิกายเดียว แม้ว่าจะมีรสนิยม บางหมู่ ชอบเดินธุดงค์ ปฏิบัติธรรมในที่วิเวก เดินป่า ก็เรียกว่า พวกอรัญญวาสี ส่วนพวกที่ชอบที่จะศึกษาพระปริยัติ เทศนาสั่งสอน ก็เป็นคามวาสี


แต่ทั้งสองพวก ก็เป็นนิกายเดียวกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน


คณะสงฆ์ เป็นองค์กรที่มีพระสงฆ์ เป็นบุคลากร มีเป้าหมายเพื่อจะทำตนให้บริสุทธิ์ หมดกิเลส โดยการ ลด ละ เลิก ความชั่วความไม่ดี มีธรรมวินัยเดียวกัน เป็นระเบียบองค์กร ที่ถือปฏิบัติกันมาสองพันกว่าปี แค่มีปัจจัยภายนอกมาทำให้เกิดการแบ่งแยกภายในองค์กรคณะสงฆ์


เมื่อแบ่งได้ ก็น่าจะรวมกันได้ เพราะถ้าสงฆ์ทั้งหมด เห็นควรว่าสิ่งนี้ดี ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่าง


ถ้าคณะสงฆ์ทำได้ ประชาชนก็จะทำตาม รวมกันได้ ประเทศที่ดูมีปัญหาทุกหย่อมหญ้า ก็จะสามารถฟื้นได้ในทุกด้าน


คณะสงฆ์ ต้องเป็นตัวอย่างในการนำสังคม ก็หวังว่า จะได้เห็นการรวมสงฆ์เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นนิกายเดียวกัน เป็นคณะสงฆ์ไทยหนึ่งเดียว


วิ. ศุกร์ 13 พ.ค. 59

99 ความคิดเห็น:

 1. สงฆ์คือต้นบุญต้นแบบ ประเทศชาติจะสามัคคีกันปรองดองกันได้ ก็ด้วยบุญบารมีแห่งสงฆ์ทั้งประเทศ ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีงามโดยรวมสงฆ์เป็นหนึ่งเดียว

  ตอบลบ
 2. เมื่อแบ่งได้...ก็รวมได้
  เมื่อคิดได้...ทำก็ต้องได้

  ตอบลบ
 3. ชอบใจ เมื่อแบ่งได้ ก็รวมได้ วาทะธรรม สุดดีค่ะ

  ตอบลบ
 4. ชอบใจ เมื่อแบ่งได้ ก็รวมได้ วาทะธรรม สุดดีค่ะ

  ตอบลบ
 5. อุทาหรณ์จาก นิทานชาดกเรื่อง "นกกระจาบ" ครั้งหนึ่งเคยสามัคคีกัน ช่วยกันยกแหตาข่าย จึงรอดตายพ้นภัยจากนายพรานได้ แต่ต่อมาก็ทะเลาะกันด้วยเหตุเล็กๆน้อยๆ แล้วไม่ให้อภัยกัน เลยรุกลามบานปลาย แตกแยกความสามัคคี จึงไม่มีพลังที่จะช่วยกันยกแหตาข่าย ในที่สุดก็ถูกนายพรานจับได้ฯ
  ดังนั้น ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงเป็นพลังหมู่คณะที่แข็งแกร่ง ยากที่จะมีผู้ใดมาทำลายได้ฯ
  "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี.
  ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข." พุทธพจน์

  ตอบลบ
 6. รวมกันเราอยู่ครับ

  ตอบลบ
 7. พุทธบุตร ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 8. พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 9. ดั่งคำโบราณ. รวมกันเราอยู่. ข้อความดีทำไงถึงคนไทยทุกคน

  ตอบลบ
 10. ..

  ..พุทธบริษัทสี่..

  ..ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน..

  ..เหมือนดวงตะวัน..

  ..ที่มีดวงเดียว..

  ..

  ..การอยู่รวมกัน..

  ..ต้องเอาหลักธรรมเป็นใหญ่..

  ..

  ..อย่างน้อยเริ่มต้นด้วย..

  ..ศีล ๕ เป็นไร..

  ..เราท่านจะเห็น..

  ..ความสว่างไสว..

  ..ทันที..

  ..ไม่ใช่ที่ปลายอุโมงค์..

  ..

  ตอบลบ
 11. ..

  ..พุทธบริษัทสี่..

  ..ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน..

  ..เหมือนดวงตะวัน..

  ..ที่มีดวงเดียว..

  ..

  ..การอยู่รวมกัน..

  ..ต้องเอาหลักธรรมเป็นใหญ่..

  ..

  ..อย่างน้อยเริ่มต้นด้วย..

  ..ศีล ๕ เป็นไร..

  ..เราท่านจะเห็น..

  ..ความสว่างไสว..

  ..ทันที..

  ..ไม่ใช่ที่ปลายอุโมงค์..

  ..

  ตอบลบ
 12. รวมเป็นนิกายเดียวกันได้จะดีมากเลย

  ตอบลบ
 13. รวมเป็นนิกายเดียวกันได้จะดีมากเลย

  ตอบลบ
 14. ถึงเวลาที่คณะสงฆ์จะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วครับ เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ให้ยืนยงเกิน 5,000 ปีให้ได้

  ตอบลบ
 15. Divide and Rule แบ่งแยกแล้วปกครอง เมืองไทยก็โดนแบบนี้ น่าสลดใจจริงๆ

  ตอบลบ
 16. รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราเดียวดาย สามัคคีคือพลัง ถึงเวลาแล้วที่เราชาวพุทธต้องมารวมมือกันปกป้องพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 17. พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
  เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 18. สามัคคี คือพลัง

  ตอบลบ
 19. ขอร่วมเป็น กำลังใจ ให้พุทธบริษัทสี่ เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อความยั่งยืนนาน ของพระพุทธศาสนา ให้พระพุทธศาสนาอยุ่คุ่โลกตราบนานเท่านาน

  ตอบลบ
 20. เมื่อมีมืดก็จะมีสว่างโลกก็เป็นเช่นนี้ ยังไม่มีมืดนิรันดร์และแสงสว่างอันเป็นนิรันดร์

  ตอบลบ
 21. พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

  ตอบลบ
 22. .พุทธบริษัทสี่..

  ..ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน..

  ..เหมือนดวงตะวัน..

  ..ที่มีดวงเดียว..

  ตอบลบ
 23. การแตกความสามัคคีเป็นทางแห่งความเสื่อม

  ตอบลบ
 24. พุทธบริษัทต้องเป้นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 25. พุทธบุตร ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว หากไร้สิ้นศาสนาแผ่นดินไทยจะลุกเป็นไฟ

  ตอบลบ
 26. พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 27. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์. เมื่อมีความสามัคคีรวมแรงรวมใจ ย่อมนำพาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง

  ตอบลบ
 28. สุขขาสงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข

  ตอบลบ
 29. ถึงอย่างไรก็ยังคงใช้สรรพนามแทนท่านว่าพระคุณเจ้า ไม่ว่าจะนิกายไหน...

  ตอบลบ
 30. พุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียวกัน

  ตอบลบ
 31. ความสามัคคีทำให้หมู่คณะงดงาม

  ตอบลบ
 32. สามัคคี คือ พลัง หยุดตีกันเถอะคนไทย

  ตอบลบ
 33. สามัคคี คือ พลัง หยุดตีกันเถอะคนไทย

  ตอบลบ
 34. รวมกันเป็นหนึ่งค่ะ

  ตอบลบ
 35. สามัคคีคือพลัง......สมัคคีให้เกิดสุข......เร่จะฝ่าวิกฤติได้ด้วยพลังสามัคคีและพลังศรัทธา

  ตอบลบ
 36. ขอให้สงฆ์เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังเช่นสมัยพุทธกาล มีนิกายเดียว พุทธนิกาย

  ตอบลบ
 37. ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข

  ตอบลบ
 38. พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 39. เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่เป็นดวงเดียว

  ตอบลบ
 40. สามัคคีคือพลัง

  ตอบลบ
 41. เราเป็นชาวพุทธดว้ยกันต้องสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

  ตอบลบ
 42. สามัคคีคือพลังปกป้องศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 43. ช่วยกันแกป้องศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 44. ช่วยกันแกป้องศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 45. เราต้องสามัคคีกันและร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 46. ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนากันครับ

  ตอบลบ
 47. ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนากันครับ

  ตอบลบ
 48. เมื่อรวมกันน่าจะมีผลดี มากกว่าผลเสีย ดั้งเดิมมา เราก็รวมกันอยู่เเล้ว สนับสนุนครับ

  ตอบลบ
 49. รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย จะอยู่ภาคไหนไหน ก็ไทยด้วยกัน...

  ตอบลบ
 50. พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน คือประพฤติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความสามัคคีไม่แตกความสามัคคี

  ตอบลบ
 51. ถูกต้องครับเมื่อแบ่งได้ก็ต้องรวมได้

  ตอบลบ
 52. พระพุทธศาสนาทําให้จิตใจมนุษย์อ่อนละมุ่น มีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก
  พระพุทธศาสนาไม่เคยไประรานใคร
  มาร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาจากคนพาล

  ตอบลบ
 53. "คิดดี พูดดี ทำดี" "บุญอยู่เบื้องหลังแห่งความสุขความสำเร็จ" สาธุครับ

  ตอบลบ
 54. สงฆ์คือต้นแบบของผู้มีศีลค่ะ โลกจะสงบสุขด้วยศีลธรรมเท่านั้น

  ตอบลบ
 55. สงฆ์คือต้นแบบของผู้มีศีลค่ะ โลกจะสงบสุขด้วยศีลธรรมเท่านั้น

  ตอบลบ
 56. สามัคคีคือพลังค่ะ

  ตอบลบ
 57. 請大家團結一致支持佛教,保護佛教。

  ตอบลบ
 58. พระพุทธศาสนากำลังมีภัย พวกเราพุทธบริษัท 4 ต้องรักและสามัคคีกันพระพุทธศาสนาถึงจะไปรอดนะคะ

  ตอบลบ
 59. สามาคีคือพลังรวมกันเรารอดค่ะ

  ตอบลบ
 60. เรารักพระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 61. ถ้าเพียงแต่ชาวพุทธมีหัวใจรักพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งด้วยใจมั่นคง เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม เชื่อได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้คงยากจะเกิดขึ้นได้

  ตอบลบ
 62. ความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุข

  ตอบลบ
 63. การอยู่ร่วมกันต้องเอาหลักธรรมเป็นใหญ่ สามัคคีร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

  ตอบลบ
 64. การอยู่ร่วมกันต้องเอาหลักธรรมเป็นใหญ่ สามัคคีร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

  ตอบลบ
 65. ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ คือพลังอันยิ่งใหญ่ค่ะ

  ตอบลบ
 66. ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ คือพลังอันยิ่งใหญ่ค่ะ

  ตอบลบ
 67. กราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ท่านผู้เขียนด้วยเจ้าค่ะ ดีมากเจ้าค่ะ เห็นด้วยเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 68. พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 69. สาธุๆๆ นี่เป็นสิ่งสำคัญ

  ตอบลบ
 70. พุทธบริษัทอย่าแตกสามัคคีกัน

  ตอบลบ
 71. พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 72. ขอให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองครับ

  ตอบลบ
 73. สุขขา_สังฆะสะ_สามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่..ทำให้เกิดสุขค่ะ

  ตอบลบ
 74. พระธรรมอันประเสริฐของพระองค์จงช่วยคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมให้รอดปลอดภัยจากภัยทั้งปวงด้วยเถิด สาธุ

  ตอบลบ
 75. ชาวพุทธจะไม่ให้ร้ายผู้อื่นต้องมีเมตตาจับตีให้อภัยกัน

  ตอบลบ
 76. ชาวพุทธต้องรวมใจกันร่วมมือกันมีความสามัคคีกันปกป้องพุทธศาสนาจึงจะรอดปลอดภัย

  ตอบลบ
 77. พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันมี่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 78. พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันมี่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 79. ความสามัคคีคือพลัง

  ตอบลบ
 80. ความสามัคคีคือพลัง

  ตอบลบ
 81. ชาวพุทธต้องสามัคคีกันพระศาสนาจะรอดค่ะ

  ตอบลบ
 82. อยากให้สามัคคีกันค่ะ

  ตอบลบ
 83. พุทธศาสนาตัองการความสามัคคี ขอขาวพุทธจงร่วมมือร่วมใจกันเพิ่อความอยุ่รอดของชาวพุทธ

  ตอบลบ
 84. พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนพระจันทร์ที่เป็นดวงเดียว

  ตอบลบ
 85. บริษัท4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันเป็นตอ้งเดียวกัน พุทธศาสนาจึงจะไปรอด

  ตอบลบ